Nhà trường đón đoàn của SGD&ĐT về thẩm định trường Xanh – sạch – đẹp – an toàn. Đoàn đánh giá cao về công tác chuẩn bị của nhà trường

Tháng Mười 13, 2019 5:03 chiều